Personvern Boda Smide AB

Boda Smide
Fabriksgatan 23
Virserum
AB 577 71 , Sverige Telefon: +46(0)495-74 39 57


Selskapsregistreringsnummer: 556307-2536 MVA-nummer: SE556307253601

Boda Smide AB behandler personopplysninger for leverandører, kunder, ansatte og andre brukere som tjenester. Vi ivaretar den enkeltes integritet og følger til enhver tid gjeldende lovgivning for å beskytte deg som privatperson.

Boda Smide er behandlingsansvarlig for tjenestene. Med personopplysninger menes all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en nålevende fysisk person.

Vi bestreber oss på å opprettholde et høyt personvernnivå og bruker personopplysninger først og fremst for å administrere, levere, utvikle og vedlikeholde tjenestene våre. Ved å sende inn personopplysningene dine til oss og godta gjeldende vilkår og betingelser, samtykker du i behandlingen av personopplysningene dine i samsvar med den aktuelle tjenesten og personvernreglene våre.

Endringer i vår personvernpolicy vil bli varslet ved å legge ut de nye vilkårene her på Boda Smides nettsted bodasmide.se, og vi anbefaler at du leser dem regelmessig.

 1. Innsamling og behandling av personopplysninger

  Boda Smide samler inn og behandler dine personopplysninger, det vil si opplysninger som kan identifisere deg som enkeltperson eller som kan identifisere deg, bare hvis loven tillater det. Innsamling og behandling kan skje når du legger inn en bestilling, registrerer et abonnement på et nyhetsbrev, signerer en avtale osv. Når loven krever samtykke, innhenter vi dette fra deg.

 2. Informasjon vi samler inn

  Vi samler bare inn personopplysninger som er relevante for de formålene som er beskrevet i de spesifikke vilkårene og betingelsene for hver tjeneste og i personvernerklæringen vår. Informasjonen vi samler inn, omfatter opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, betalinger, arbeidsforhold, nødkontakter. Vårt hovedformål med å samle inn og behandle personopplysninger er at Boda Smide skal kunne oppfylle sine forpliktelser i den inngåtte avtalen og forbedre opplevelsen for deg som person. Boda Smide bruker personopplysninger for å administrere, levere, utvikle og vedlikeholde tjenestene. Du har rett til når som helst og kostnadsfritt å be om at Boda Smide ikke behandler personopplysningene dine til markedsføringsformål.

 3. Hvor vi lagrer og overfører personopplysningene dine

  Boda Smide lagrer personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning. Boda Smide kan utlevere opplysningene dine til tredjeparter som politiet eller andre myndigheter hvis det gjelder etterforskning av en forbrytelse eller hvis Boda Smide på annen måte er forpliktet til å utlevere slike opplysninger i henhold til lov eller myndighetsbeslutning.

 4. Beskyttelse og sletting av personopplysninger

  Boda Smide har truffet egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot for eksempel tap, manipulering eller uautorisert tilgang. Vi tilpasser kontinuerlig våre sikkerhetstiltak til den løpende tekniske utviklingen. Boda Smide sletter personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning og sletter eller avidentifiserer personopplysninger når formålet med behandlingen av personopplysningene ikke lenger er til stede.

 5. Andre applikasjoner/nettsider

  Tjenestene kan inneholde lenker til andre applikasjoner og/eller nettsteder som ikke kontrolleres av Boda Smide. Vi er ikke ansvarlige for innholdet i de lenkede applikasjonene/nettstedene og behandlingen som kan utføres av eierne eller operatørene av de lenkede nettstedene.

 6. Informasjonskapsler

  Boda Smide kan samle inn informasjon via informasjonskapsler på våre digitale tjenester. Informasjonskapsler er enkle tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av serveren til et nettsted. De inneholder anonym informasjon som en unik identifikator og navnet på nettstedet. I hjelpefunksjonen i nettleseren din finner du informasjon om hvordan du sletter, blokkerer og administrerer informasjonskapsler. Hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan det hende at enkelte deler av nettstedet ikke er tilgjengelig eller fungerer som det skal. Les mer om hvilke informasjonskapsler som brukes på denne lenken, der du også kan endre ditt valg.

 7. Endre, slette og se personopplysningene dine

  Hvis personopplysningene dine endres, vennligst informer Boda Smide via e-post. Boda Smide vil, på din forespørsel eller når Boda Smide oppdager det, korrigere eller slette unøyaktige eller ufullstendige opplysninger. Du har også rett til kostnadsfritt å motta et utdrag som viser hvilke personopplysninger om deg som behandles. Forespørselen skal sendes skriftlig til adressen i punkt 9. Brevet skal inneholde navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse (som brukes i kommunikasjon med Boda Smide ) og en kopi av identitetskortet ditt. Utdraget vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling av personopplysninger (ikke med tilbakevirkende kraft) ved å henvende deg til Boda Smide på adressen som er oppgitt i punkt 9. Boda Smide vil hindre videre behandling av slike opplysninger. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke opplysninger som behandles uten samtykke, dvs. der vi har et rettslig grunnlag.

 8. Overføring

  Hvis vi selger, omorganiserer eller på annen måte overfører hele eller deler av virksomheten vår, kan personopplysningene dine bli overført samtidig.

 9. Kontakt

  Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager angående Boda Forges behandling av personopplysninger og overholdelse av personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning, kan du skrive til: Boda Smide AB, Fabriksgatan 23, 577 71 Virserum, Sverige.

 

Les mer om Boda Smide AB på siden"Om Boda Smide".