Historien

BODA SMIDE.

Boda Smide är sprunget ur de småländska glasbrukens storhetstid under 50-, och 60-talet och bygger vidare på gamla smides- och glastraditioner i Småland.

Boda Smide gammal byggnad

Stålmannen från Slätafly

Konstnären Erik Höglund var den som först började arbeta med smide och glas i Boda.

Allt startade med ett samarbete med smeden Axel Strömgren ”Stålmannen från Slätafly” utanför Torsås (i en gammal järnvägsstation i Kvilla) och 1958 levererades det första större verket till Kalmar Hemslöjd i form av ett trappräcke och fönsterdekor. Axel Strömgren blev därefter den första smeden, mästersmeden, och ett mångårigt och utvecklande samarbete påbörjades i Boda.

Läs mer

Flytten till Boda

Strömgren flyttade sin verksamhet till Boda 1961.

Erik Höglund, som då arbetade åt Boda Glasbruk (ett fristående bruk vid den här tiden) började gå ner i brukets reparationssmedja och ”slå några slag med släggan” emellanåt.

Han fortsatte att experimentera med att kombinera järn och glas och så småningom formaliserades detta till en affärsidé och Boda Smide AB var fött. 1965 invigdes de nya smideslokalerna för Boda Smide.

Läs mer

Boda Glasbruk

Under 60-talet började Bertil Vallien att arbeta med Boda Smide och då tillfördes en mängd nya rustika ljusstakar och ljuskronor bland annat den kända serien av ljusstakar som heter Helicon. Under 60- och 70-talet arbetade upp till så många som 25 smeder i produktionen och ytterligare 5-6 personer med packning, utlastning och försäljning.

Konstnärer & formgivare

Flera konstnärer och formgivare har genom åren betytt mycket för företagets produkter men Erik Höglund, tillsammans med Bertil Vallien är kanske de som betytt mest. Andra erkända formgivare är Rolf Sinnemark, Kjell Engman och Björn Nyberg.

Butiken Formgivare